กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายเสริม โชติวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางธนภัทร ชาญสมาธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทัศน์ เสมอเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ