เผยแพร่ผลงาน:ศุภิสรา พุ่มเจริญ

ครูศุภิสรา พุ่มเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
ขอเผยแพร่ผลงาน หัวข้อการศึกษา รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ ชุดคำมาตราตัวสะกด
แสนสนุก โดยใช้วิธีการสอน SQ5R ร่วมกับ เทคโนโล ยีคิวอาร์โค้ดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดยสามารถดูรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม