เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกันตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ภายหลังจากที่โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการเปิดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ อีก 5 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์