อุตุน้อย

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ได้เข้าร่วมโครงการสถานีวัดสภาพอากาศด้วย Kidbright หรือ อุตุน้อย โดยได้ติดตั้งไว้ที่ ชั้น 3 อาคาร 1 จอมคีรี ทำหน้าที่วัดสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความแรงและทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน ความเข้มแสง ส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางและแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บ https://watch.kid-bright.org/