ประกาศ การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 และยึดตามกำหนดการนี้ จนกว่า จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง