ประกาศหยุดเรียนเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรับวัคซีน