ติดต่อ

🏫โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
เลขที่ 115 หมู่ 4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056 -276881 , 095 – 3327813
website : www.jomkiri.com,www.jomkiri.ac.th
facebook : โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ Nakhon Sawan Municipality (http://www.nsm.go.th)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นDepartment of Local Administration (https://www.dla.go.th)
กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior (https://www.moi.go.th)
ประเทศไทย (Thailand)

🚩แผนที่
    คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

 

ผู้รับผิดชอบ(Website Administrator):
ชื่อ: มนตรี นามแฮด
name : Mr.Montri Numhad

ตำแหน่ง: ครู โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
position: Senior Professional Level Teachers (K 3 Teachers) of Jomkirinakprot Municipality School

หน้าที่ : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
Role: technology teacher , Head of Technology in school

Email : montri911@gmail.com